Kateheze za otroke - 1. triletje

Kateheze za otroke - 2. in 3. triletje

Družinsko bogoslužje - 4. in 5. postna nedelja

MIKLAVŽEVA BESEDA  -  št.  5    od  22.3.  do 12.4.  2020

 Kaj vemo o  Koronavirusu  COVID-19?         

Pismo zdravnika iz Bergama v Italiji  - novo!!!

 VEROUK:   do preklica ne bo verouka. - Otroci naj doma naredijo vsak teden vsaj eno nalogo naprej! Dobro naj se naučijo obrazce in molitve, ki so na koncu vsakega učbenka!"

3. POSTNA NEDELJA - 15. 3. 2020

Dragi bratje in sestre, spoštovani farani,

      Zaradi velike nevarnosti hitrega širjenja koronavirusa do nadaljnega ne smemo opravljati svetih maš z ljudstvom, pač pa jih opravimo duhovniki sami – v duhu povezani z vsemi, posebej še s tistimi, ki zaradi nove in drugih bolezni še posebej trpijo. 
      Vi se lahko doma pridružite v molitvi in prejmite duhovno obhajilo. Kdor želi, lahko sveto mašo spremlja preko medijev: radia Ognjišče - vsak dan ob 19. uri in preko internetnih prenosov iz različnih župnij. Tudi iz naše cerkve bomo poskusili v teh dneh organizirati prenos.
      Vzemimo si več časa za molitev, branje svetega pisma in dobrih knjig… Posebno molitev za ta čas so nam posredovali naši škofje.
      Upoštevajte navodila zdravnikov, državnih voditeljev in tudi civilne zaščite. Če bomo vzeli navodila resno, bo manj možnosti, da se okužimo in okužbo prenesemo še na druge.   
      Zakramentov v tem času ne smemo podeljevati zaradi varnosti. V smrtni nevarnosti pa lahko pokličite po telefonu: 01/786 13 44, GSM: 041/561 - 518, 
ali e-pošta: zupnija.grosuplje@rkc.si
     V slučaju smrti me prav tako pokličite po telefonu, da se dogovorimo glede pogreba. Pogrebnih svetih maš v tem trenutku ne bomo izvajali in jih bomo, ko bo mogoče. Pogrebi bodo samo v ožjem družinskem krogu. 
Naročila za sv. maše posredujte kar preko telefona. Mašni dar pa boste prinesli pozneje.
     Župnijska Karitas bo delovala naprej – vendar le za posameznike in zunaj uradnih prostorov.
Verouka in vseh ostalih dejavnosti nekaj časa ne bo. 

              Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

O Bog, Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,  njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Amen. 

    Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

    Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

    Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 

Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19: odpoved svetih maš do preklica

»Svete maše so do nadaljnjega odpovedane.
Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«

- Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi pogoji:

a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih
     vernikov
brez simptomov akutne pljučne bolezni.

b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med  
     katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.

c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj
     dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi    
     (kljuke vrat, klopi itd.).

         č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno
                sredstvo za roke.

- Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas. 

- Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

- V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

 

   Nedeljska oznanila - 8.3.2020   

MAŠNI NAMENI - koledar - za naprej   

Slovenska Karitas vabi s pobudo »40 dni brez alkohola«, da se v postnem času - v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi bolezni, ki so posledica alkohola, zaradi nesreč na cestah in zaradi nasilja v družinah – odpovemo alkoholu.
Konkreten sad te ali kakšne druge odpovedi (v hrani, kavi, kajenju, vožnji z avto­mobilom, uporabi telefona, interneta oz. računalnika, gledanju TV…) je lahko tudi kakšen dar za Karitas, za ljudi v stiski, za misijone...

Za preprečevanja širjenja korona virusa je Slovenska škofovska konferenca je pripravila navodila:  
1. Za vse veljajo splošna navodila za preprečevanje virusnih okužb, ki so objavljena na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja (https://www.nijz.si/).
             V cerkvah in pri bogoslužju pa se upoštevajo naslednja navodila:
    a) Kropilniki z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev se izpraznijo. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
     b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke.
     c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.

                 V Grosupljem potekajo od 26. februarja do 15. aprila 2020 - POSTNE DUHOVNE VAJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU, z geslom: »Krščeni v njegovo smrt in vstajenje« (prim. Rim 6,3)
Skupina se srečuje ob četrtkih ob 18.45 v župnišču.

 

V soboto, 8. februarja, je bilo v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano od 9h do 12h srečanje za ključarje in člane župnijskih gospodarskih svetov ljubljanske nadškofije.
 

Družina vabi nove naročnike. Kdor izpolni prijavnico (te so pri izhodu iz cerkve), dobi tri številke Družine brezplačno in še knjižico kuharskih receptov župnika Marka Čižmana. Po treh tednih pa se odloči ali bo reden naročnik Družine ali ne.

________________

OSMRTNICA:

-------------------------------------------------------------

V 57. letu starosti je odšel k Bogu

IZTOK POTISEK,  oče diakona Janka Potiska.

Pogreb z mašo je bil v sredo, 29. januarja 2020, ob 15.30, na pokopališču Dol pri Ljubljani.

Pokojnega očeta in domačih se spomnimo v molitvi.

Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti.

Naj počiva v miru.    Amen

--------------------------------------------

MIROSLAV VENGUST, strojni tehnik

Rojen: 1949, Stranice
Bival:    Mali Lipoglav, Lipoglav

Pogreb:   petek, 17. 1. 2020, ob 15.30, Lipoglav
7. dan:    sreda, 22. 1 . 2020., ob 17.00, Lipoglav
30. dan: sreda, 12. 2. 2020, ob 17.00, Lipoglav

CELODNEVNO ČEŠČENJE: 18. 5. (tretja sobota v maju!) 

Molitvena ura pred Najsvetejšim je vsak četrtek ob 17h.

 Od 18. do 25. januarja poteka molitvena osmina za edinost kristjanov.

26. januarNEDELJA SVETEGA PISMA. 

Otroci  lahko še prinesejo darove, ki so jih  v adventnem in božičnem času zbrali in. namenili za otroke v misijonih in jih oddajo v nabiralnik pri jaslicah ali pri verouku.

Priprava na zakon bo v Stični od 8. do 22. februarja, ob sobotah ob 18h, ob nedeljah pa ob 8. uri zjutraj. 
V Ljubljani je priprava na zakon od ponedeljka do petka, od 10. – 14. februarja, ob 17. uri na Krekovem trgu 1. (Tel 01/ 234 26 64).

 

Še ves mesec januar je čas, da poravnate naročnino za verske časopise in revije ali postanete novi naročnik.

Priprava na zakon bo v Stični: od 8. do 22. februarja ob sobotah zvečer in nedeljah dopoldne. V Ljubljani bo priprava na zakon ob večerih, od ponedeljka do petka, v tednu od 11. – 15. februarja, ob 17h,  na Krekovem trgu 1. (Tel 01/ 234 26 64). Tečaja se lahko udeležijo tudi tisti, ki še ne vedo kdaj se bodo ali se sploh bi poročili (tudi) cerkveno!

 

PODOBICA ob blgoslovu obnovljene cerkve

OBNOVA CERKVE - Kratka predstavitev  - tukaj  

ŽEGNANJE – spomin na blagoslov oz. posvetitev te cerkve – pred skoraj 300 leti.

Mons. Alojz Uran, upokojeni  ljubljanski nadškof je BLAGOSLOVIL  OBNOVLJENO CERKEV in VEROUČNO SOBO v župnišču.
Prisotni so dobili
spominsko
"PODOBICO ob blgoslovu" z nekaj podatki iz zgodovine župnije,
o poteku obnove in tudi imena tistih, ki ste se pri tej obnovi res najbolj potrudili in s posebnim darom podprli vse ta dela.
Še mnogi drugi ste (so) veliko naredili, a saj še ni konec vseh del.
Bodo pa druga imena prišla morda na naslednjo podobico!
Po blagoslovu smo se zadržali ob prijetnem pogovoru.  Gospodinje so pripravile obilo sladkih in drugih dobrot. Hvala vsem! 

       Med dobrotniki, ki so prispevali za obnovo cerkve so tudi:
       Marjan Novljan, Marija Novljan, Ančka Zupančič, Vida Žgajnar in družina Čož - Pance 11.
 

SVETE MAŠE so ob nedeljah na Lipoglavu ob 8.30,
Urnik verouka:
1., 2., 3. in 4. razred        - petek: ob 12.15
           5. in 6. razred         - petek: ob 13.15
   7.,  8. in 9. razred         - petek: ob 14.00

 V nedeljo, 16. junija, je bila ob 9h slovesnost svete birme

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nalagam novice...