V teh dneh in v mesecu novembru so v naših mislih še posebej prisotni rajni za katere molimo pri vseh svetih mašah:
 
Priporočeni rajnin 2019 
Gregor Drobež, Kristina in Anton ter Alojzija Predalič 
Anica in Stanislav Rejec
Marija Anton in Alojz Francelj
Pokojni iz družin: Mlakar in Zalar
Pokojni iz družin: Šikovec in Kamnikar
Pokojni iz družin: Bizjak in Kačar
Pokojni iz družin: Malčič in Gričar
za pok. Antona in vse pok. iz družin:  Glavič in Omahen
Ivan in Ana Zupančič
Pokojni iz družine Jerin
Pokojni iz družin: Levičnik in Lovše
Cvetka Lavrič
Cvetka Gole
Pepca in Jože Borštnik
Pokojni iz družine Novljan
Ivan Novljan
pokojni  iz družine Kocij
Pokojni Koomotarjevi
Jože Lenič
Jože Hribar
pozabljene duše v vicah
Darko Jozelj
Jože Jozelj
Anton in Ivan Šeme
Marija in Anton Zupančič
Pokojni iz družie: Urbinc
Pokojni Škrjančevi
Pokojni Zupančičevi
vse pok. strice in tete Zupančič
starši Zupančič
Ivan Zupančič
starši in Franc Kastelic
Pokojni iz družin: Jakelj in Ogulin
za vse pokojne duhovnike Lipoglava
verne duše v vicah
pozabljene duše v vicah, ki nihče zanje ne moli
Pokojni iz družine Mlakar
Za pokojne Anžicove
Boris Šinkovec
Pokojne Zajčeve
Pokojni Kastevčevi
Pokojni iz družin: Perovšek in Predalič
starši Bozja in Tine
starši Skubic Terezijo Staneta in Fani
Ana in Alojzij Papler
Frančiška in Anton Brlan
vsi pokojni Žagarjevi
Pokojni iz družin: Pokovec in Us
Andrej Potokar
Janko Jakopin Potokar
Pokojni iz družine Predalič
Pokojni iz družine: Kunšič
Pokojni iz družine Potokar
starši Perčič
Franc Marija Franci Rame
Anton in Mija Zupančič
Alojz in Angela Dremelj
Anton Skubic
Ciril, Ivan in pokojni Šemetovi, Rometovi, Škulovi in prijatelji
Pokojni iz družin Zrnec, Garvas, Petrič in Mehle
pokojni duhovniki
Fani in Stane Skubic, družina Mav in Skubic
Nevenka in Lojze Gostiša
družine Trontelj, Perovšek in Zrnec
Franc in Silvo Šeme, Stanislav Žlak ter družini Vrhovec in Zajec
Jakob in Marija Zupančič, Jakatovi, Jerinovi in duše v vicah
Alojzija in Alojz Erjavec, Marija in Anton Erjavec ter
   Jože Erjavec
Pokojni Čoževi in Petričevi
Gregor Drobež, Kristina in Anton ter Alojzija in Uršula Predalič 
Pokojni iz družin Marolt, Gartner in Žnidarčič